Person

Kåre Lehmann Laursen

Søbakken 18, 8586

Ørum Djurs

24 76 12 21

Kort