Locations

Søborg Torv 1 4, 2860
Name Phone
Abdelhakim Ben Frej Ben Brahim 26 36 88 75
Søborg Torv 7 1, 2192, 2860
Name Phone
Ahmad Jasim Mohamad 26 34 24 88
Søborg Torv 3 2, 2137, 2860
Name Phone
Ali Aslam 39 66 44 70
Søborg Torv 4, 2860
Name Phone
Alice Ketty Holleufer 40 68 50 16
Carl Vilhelm Poulsen 51 31 13 33
Christian Thorning 61 50 30 10
Søborg Torv 3 3, 2144, 2860
Name Phone
Ali Dahir Mohamed 27 71 63 35
Søborg Torv 9 5, 2250, 2860
Name Phone
Anders Hultberg 39 69 78 40
Søborg Torv 2 2, 2860
Name Phone
Andreas Kresten Kofoed 29 44 19 11
Søborg Torv 1 3, 2117, 2860
Name Phone
Angelica Sommer 30 61 75 26
Søborg Torv 3, 2860
Name Phone
Anna Marie Espersen Riise 28 74 09 92
Søren Willems 39 67 20 05
Søborg Torv 10 , 1001, 2860
Name Phone
Anne Grete Dyhrfjeld 29 87 10 88
Karsten Dyhrfjeld 24 21 57 67
Søborg Torv 2 3, 231, 2860
Name Phone
Annelise Merete Ditzel 60 24 38 90
Søborg Torv 2 4, 246, 2860
Name Phone
Annie Schiolborg 28 53 63 94
Fritz Erik Dam 22 12 61 51
Søborg Torv 2 4, 241, 2860
Name Phone
Ann-Jette Schou 39 66 00 43
Søborg Torv 2 3, 0232, 2860
Name Phone
Anny Rantzau Hansen 50 46 61 60
Søborg Torv 9 5, 2248, 2860
Name Phone
Anton Piil Tarding 60 65 43 40
Søborg Torv 2 3, 0233, 2860
Name Phone
Arne Crone Jensen 23 20 09 38
Søborg Torv 6 , 0602, 2860
Name Phone
Åse Fogh 39 56 21 38
Søborg Torv 3 3, 2146, 2860
Name Phone
A Windinge 39 69 55 09
Søborg Torv 11 4, 2266, 2860
Name Phone
Bende Knudsen 28 57 97 61
Søborg Torv 6 , 603, 2860
Name Phone
Benny Rosenkilde Andersen 28 32 81 08
Søborg Torv 7 4, 2860
Name Phone
Birgit Gertrud Staugaard 41 62 52 41
Bjørn Hallager Askholm 27 37 63 51
Søborg Torv 1 1, 2860
Name Phone
Bitten Tost 60 73 50 99
Søborg Torv 6 2, 0623, 2860
Name Phone
Bjarne Max Sanddahl 40 21 72 65
Søborg Torv 1 4, 2122, 2860
Name Phone
Bjørn Beha 31 69 53 68
Søborg Torv 1 1, 2101, 2860
Name Phone
B Tost 39 67 78 67
Søborg Torv 1 1, 2104, 2860
Name Phone
Camilla Harding Junge 21 33 01 33
Søborg Torv 2 4, 242, 2860
Name Phone
Caroline Jørgensen 31 94 93 23
Søborg Torv 10 2, 1025, 2860
Name Phone
Carsten Haasum 60 65 50 50
Søborg Torv 9 1, 2860
Name Phone
Caspar Mick Westergaard Ringvig 22 80 84 49
Søborg Torv 7 1, 2194, 2860
Name Phone
Casper Schwartz Glottrup 31 49 48 82
Søborg Torv 1 2, 2860
Name Phone
Celina Maix 22 12 58 01
Mathias Adler Nielsen 20 89 89 73
Søborg Torv 6 , 0605, 2860
Name Phone
Charlotte Falkenberg Rasmussen 28 60 64 68
Søborg torv 12, 2860
Name Phone
Christian Jensen Tatto-Fjerneren 60 22 19 19
Karen-Louise Friholm Stephenson 23 20 75 47
Søborg Torv 4 4, 2860
Name Phone
Christian Thorning 61 50 30 10
Søborg Torv 4 1, 2860
Name Phone
Christian Thor Palsig Jensen 51 60 10 97
Grethe Rosenkvist 21 48 95 35
Judi Krøger 29 61 63 13
Søborg Torv 2 2, 224, 2860
Name Phone
Conni Thøgersen 39 65 83 87
Søborg Torv 5 3, 2178, 2860
Name Phone
Daniel Engmann 40 50 46 86
Søborg Torv 2 4, 2860
Name Phone
Dorthe Elisabeth Harvest 24 24 17 68
Søborg Torv 9, 2860
Name Phone
Eivin Ravn 39 67 91 16
Søborg Torv 8 3, 836, 2860
Name Phone
Elisabeth Rehling 23 26 55 42
Søborg Torv 8 4, 846, 2860
Name Phone
Ellinor Kristine Svensson 71 81 78 31
Søborg Torv 4 1, 411, 2860
Name Phone
Elva Andersen 50 51 43 13
Søborg Torv 9 1, 2225, 2860
Name Phone
Erik Eis 51 25 32 15
Søborg Torv 6, 2860
Name Phone
Erik Oluf Olsen 26 19 24 21
Hanne Elsebeth Rhee 26 39 51 65
Søren Dansholm 21 67 92 44
Søborg Torv 8, 2860
Name Phone
Erling Randers 40 26 13 89
Søborg Torv 6 , 0604, 2860
Name Phone
Ethel Petersen 51 37 35 69
Søborg Torv 9 5, 2249, 2860
Name Phone
Eva Inglot 26 29 02 50
Søborg Torv 6 4, 2860
Name Phone
Eva Lone Horvath 21 62 48 35
Jens Holger Barsballe 30 48 58 25
Søborg Torv 1 1, d, 2860
Name Phone
Faramarz Yadgari 88 41 02 13
Søborg Torv 8 3, 833, 2860
Name Phone
Flemming Andersson 28 92 67 31
Søborg Torv 1 3, 2860
Name Phone
Frederik Ejner Bøjholm 22 72 28 73
Mads Qvist Christensen 22 42 87 47
Søborg Torv 4 2, 422, 2860
Name Phone
Gordon Blom 42 28 41 71
Søborg Torv 10 1, 1013, 2860
Name Phone
Hanne Benedikta Søndergaard 40 35 84 13
Johnni Larsen 39 67 69 66
Søborg Torv 5, 2860
Name Phone
Hassan Babaiasl 51 77 15 09
Søborg Torv 8 1, 811, 2860
Name Phone
Henning Scheel Jensen 26 21 15 09
Søborg Torv 11 1, 2255, 2860
Name Phone
Henrik Eghjort 22 44 07 38
Søborg Torv 5 4, 2182, 2860
Name Phone
Henrik Keller 39 67 54 17
Søborg Torv 7 2, 2200, 2860
Name Phone
Henrik Kinger 39 56 15 23
Jørgen Henrik Kinger 25 53 15 23
Søborg Torv 7 1, 2195, 2860
Name Phone
Henrik Leschly Rud 39 69 78 87
Søborg Torv 11 1, 2254, 2860
Name Phone
Henrik Tuxen Johansen 28 29 15 44
Søborg Torv 6 3, 636, 2860
Name Phone
Inge Krogh Hansen 23 96 98 86
Søborg Torv 3 2, 2139, 2860
Name Phone
Jacob Mathias Holm-Christensen 28 19 00 13
Søborg Torv 5 1, 2164, 2860
Name Phone
Jan Åge Clemmensen 39 56 44 32
Søborg Torv 2 1, 213, 2860
Name Phone
Jane Drackenberg 30 11 62 42
Søborg Torv 6 2, 621, 2860
Name Phone
Janne Engmann 30 74 25 05
Søborg Torv 2 2, 221, 2860
Name Phone
Janne Teisen 30 11 20 95
Søborg Torv 7 4, 2213, 2860
Name Phone
Jaweid Ahmadi 32 17 88 89
Søborg Torv 7 2, 2202, 2860
Name Phone
Jens Aargaard Espersen 22 89 72 44
Søborg Torv 9 5, 2246, 2860
Name Phone
Jess Hansen 27 28 30 61
Søborg Torv 11 4, 2267, 2860
Name Phone
Joachim Kristoffer Petersen Simesen 20 46 04 99
Mikkel Kirch Jørgensen 28 40 95 41
Søborg Torv 9 2, d, 2860
Name Phone
John Erik Holde 50 56 32 84
Søborg Torv 10 , 1003, 2860
Name Phone
Johnny Karlsmark 39 69 36 25
Søborg Torv 10 1, 2860
Name Phone
Jørgen Axel Christian Rasmussen 42 56 10 28
Søborg Torv 3 5, 2158, 2860
Name Phone
Jørgen Juel Nielsen 39 69 40 70
Søborg Torv 4 3, 0433, 2860
Name Phone
Jørgen Lethan 39 67 86 63
Søborg Torv 3 3, 2148, 2860
Name Phone
Jytte Elise Nielsen 60 73 47 71
Søborg Torv 1 5, 2125, 2860
Name Phone
Jytte Svendborg 27 62 54 99
Søborg Torv 10 , 1002, 2860
Name Phone
Karen Bidstrup Jensen 40 85 61 54
Søborg Torv 6 4, 644, 2860
Name Phone
Karina Martine Kristensen 27 41 54 27
Søborg Torv 2 , 206, 2860
Name Phone
Karin Henriksen 39 56 05 80
Søborg Torv 10 , 1005, 2860
Name Phone
Karl Aage Simonsen 39 67 85 28
Søborg Torv 7 3, l, 2860
Name Phone
Ketty Dahl-Jensen 39 67 75 75